Automating physical tasks using ai-based systems in the workplace: cases and recommendations

Automatisering av fysiska uppgifter med hjälp av AI-baserade system på arbetsplatsen: fall och rekommendationer

Keywords:

Försäljningen av industrirobotar ökade med 31 procent mellan 2020 och 2021, och med den ökande användningen av dem ute på arbetsplatser har nya möjligheter och utmaningar på arbetsmiljöområdet uppstått. Detta policydokument fokuserar på tre olika stora europeiska företag som har infört avancerad robotteknik för uppgiftsautomatisering i varierande grad.

Att involvera arbetstagarna tidigt i processen, tydligt kommunicera de underliggande skälen och målen med automatiseringen samt erbjuda utbildningsmöjligheter var några av de viktigaste faktorerna som hjälpte företagen under införandeprocessen.

Ladda ner in: el | en | fr | mt | ro |

Fler publikationer om detta ämne