Sammanfattning Automatisering med hjälp av avancerad robotteknik: rapport från jämförande fallstudie

Keywords:

System för avancerad robotteknik och AI-baserade system för automatisering av kognitiva och fysiska uppgifter gör lovande framsteg inom många sektorer. Denna rapport bidrar till forskningen om införandet och förvaltningen av dessa system på europeiska arbetsplatser, särskilt på arbetsmiljöområdet.

I rapporten presenteras resultaten från elva fallstudier som utarbetats av EU-Osha, vilka belyser möjligheter, utmaningar, drivkrafter och hinder för ett säkert införande av sådana system. Rekommendationerna fokuserar på nuvarande och framtida användning, särskilt när det gäller människocentrerad design och åtgärder för att underlätta arbetstagarnas acceptans.

Ladda ner in: el | en | et | hu | sl |