Advanced robotics and AI-based systems in the workplace: OSH challenges and opportunities originating from actual implementations

System för avancerad robotteknik och AI-baserade system på arbetsplatsen: exempel på utmaningar och möjligheter på arbetsmiljöområdet från faktiska införanden

Keywords:

Införandet av system för avancerad robotteknik eller AI-baserade system på arbetsplatsen medför utmaningar, risker och möjligheter på arbetsmiljöområdet, både för arbetsgivare och arbetstagare.

I detta policydokument beskrivs allmänna erfarenheter från företag som har infört dessa tekniker, deras inverkan på arbetstagarnas välbefinnande, sociala interaktioner, skärmtid, variation av arbetsuppgifter och mer på arbetsplatsen. Även om de aktuella, specifika fysiska, organisatoriska och psykosociala faktorerna kan variera beroende på sektor tyder beläggen på att möjligheterna uppväger utmaningarna eller riskerna på arbetsmiljöområdet.

Ladda ner in: bg | de | el | en | et | fi | fr | hu | it | lt | nl | ro | sl |