Underlätta acceptansen av AI-baserade system på arbetsplatsen och minimera de organisatoriska konsekvenserna

Keywords:

All ny teknik som införs på arbetsplatsen kan leda till att det uppstår nya arbetsmiljörisker för arbetstagarna. Vissa kan uppenbara sig redan under installationsprocessen, medan andra kan uppstå först med tiden.

I detta policydokument diskuteras fördelarna med resiliensteknik. Att konsekvent övervaka kritiska komponenter i systemet, identifiera förbättringsområden, reagera på störningar och dra lärdom av erfarenheter är exempel på grundläggande aspekter inom resiliensteknik. Dessa kan tillämpas av företag för att bidra till arbetstagarnas acceptans och korrekta användning av nya robotsystem eller AI-baserade tillämpningar.

Ladda ner in: cs | de | en | fi | fr | hu | it |

Fler publikationer om detta ämne