Wsparcie przestrzegania przepisów Zachęcanie przedsiębiorstw do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

Keywords:

Program badawczy EU-OSHA poświęcony poprawie przestrzegania przepisów w dziedzinie BHP ma na celu stworzenie atmosfery, która zachęca i wspiera organizacje oraz pomaga im w wypełnianiu ich obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Projekt oferuje innowacyjne inicjatywy i strategie, które można wprowadzić do kultury organizacyjnej firmy, aby zapewnić dobrostan pracowników.

Pobierz in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |