Summary - Lepsze szkoły dzięki zdrowemu układowi mięśniowo-szkieletowemu

Keywords:

Zaangażowanie szkół w tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy może pomóc w zapobieganiu zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego. Włączenie bezpieczeństwa i zdrowia do edukacji ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju kultury profilaktyki wśród uczniów.

W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano, w jaki sposób szkoły mogą przyczynić się do długoterminowej profilaktyki na wczesnym etapie. Omówiono w nim również różne podejścia do kwestii bezpieczeństwa i zdrowia. Sprawozdanie zawiera przykłady udanej integracji w Europie oraz zalecenia dotyczące opracowania i wdrożenia potrzebnych środków. Przedstawiono w nim również strategiczne podejście do systematycznego promowania ćwiczeń i zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego w szkołach.

Pobierz in: cs | en | fi | is | it | mt | pl | pt | ro | sl |