Arkusz informacyjny: Czynniki rakotwórcze w miejscu pracy

Keywords:

Ten arkusz informacyjny, opracowany wspólnie przez wszystkich partnerów planu działania w zakresie czynników rakotwórczych, udziela zwięzłych praktycznych porad dotyczących unikania ryzyka związanego z czynnikami rakotwórczymi w miejscu pracy. Pomyślany jako krótki przewodnik do codziennego użytku, w pierwszej kolejności definiuje on czynniki rakotwórcze w miejscu pracy i przedstawia zagrożenia, jakie stwarzają.

Następnie opisuje określone wymogi prawne, takie jak ocena ryzyka, hierarchia środków zapobiegawczych stosowanych wobec czynników rakotwórczych oraz dopuszczalne stężenie w środowisku pracy. Podaje również informacje o środkach konserwacji i incydentach oraz o sposobach rozpoznawania pracowników szczególnie zagrożonych.

Ponadto zawiera linki do przydatnych narzędzi, wskazówek i informacji na temat planu działania w zakresie czynników rakotwórczych — wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania ryzykiem związanym z czynnikami rakotwórczymi w miejscu pracy.

Pobierz in: bg | cs | da | de | el | en | fi | fr | is | lt | mt | nl | no | pt | sk | sl |