Przegląd polityki ESENER 2019

Keywords:

W tej publikacji przedstawiono podsumowanie głównych ustaleń z badania ESENER z 2019 r., ujawniając czynniki ryzyka, które w największym stopniu dotykają miejsc pracy, poziom zaangażowania pracowników w działania mające na celu rozwiązanie tych kwestii oraz przyczyny, dla których miejsca pracy zarządzają lub nie zarządzają BHP. Po raz pierwszy wyniki ukazują, jak zmieniła się sytuacja w porównaniu z wcześniejszym badaniem w 2014 r. i obejmują sekcję dotyczącą pojawiającej się kwestii cyfryzacji.

Wyniki badania są istotne m.in. dla podmiotów kształtujących politykę i pracodawców; pomagają w zrozumieniu potrzeb miejsc pracy w zakresie lepszej ochrony pracowników i zapewnienia ich dobrostanu.

Pobierz in: bg | cs | da | de | el | en | es | fi | hu | is | lt | no | pt | ro | sk | sv |