Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER 2019) – nota informacyjna

Keywords:

Ta nota informacyjna zawiera informacje ogólne i przegląd wyników ESENER 2019. W badaniu tym analizuje się sposób, w jaki zarządza się w praktyce zagadnieniami związanymi z BHP w europejskich przedsiębiorstwach oraz sprawdza się, co stymuluje i co hamuje zajęcie się zagrożeniami w miejscu pracy.

ESENER opracowano w taki sposób, aby uzyskiwać wyniki, które są porównywalne między krajami i w różnych okresach czasu. W ramach trzeciej edycji badania w 2019 r. przeprowadzono wywiady z przedstawicielami 45 420 przedsiębiorstw w 33 krajach europejskich.

Wyniki obejmują zagadnienia takie jak, kto jest odpowiedzialny za zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem w pracy oraz czy pracownicy uczestniczą w tej czynności, jak podchodzi się do zagrożeń psychospołecznych oraz jak zmiany, jak np. cyfryzacja, wpływają na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Pobierz in: en