Kreftrisikofaktorer på arbeidsplassen i Europa – de første funnene fra undersøkelsen av eksponering blant arbeidstakere

Keywords:

EU-OSHAs undersøkelse av eksponering for kreftrisikofaktorer blant arbeidstakere i Europa samler inn informasjon om arbeidstakeres sannsynlige eksponering for 24 kjente kreftrisikofaktorer i løpet av den siste arbeidsuken deres. Undersøkelsen ble gjennomført i Tyskland, Irland, Spania, Frankrike, Ungarn og Finland i 2023.

I denne publikasjonen presenteres de første funnene fra undersøkelsen, og det legges vekt på de vanligste typene eksponering på arbeidsplassen blant de kreftrisikofaktorene man har sett på, omstendighetene rundt eksponeringen og sammenhengen mellom eksponering og visse arbeidsforhold. Resultatene viser økt risiko for arbeidstakere i svært små eller små foretak sammenlignet med mellomstore eller store foretak og for arbeidstakere som arbeider over 50 timer i uken.

Last ned in: de | el | en | es | fi | fr | hu | pt |