Risikofaktorer for arbeidsrelatert kreft i Europa – metodikken for undersøkelse av arbeidstakernes eksponering

Keywords:

Undersøkelse av arbeidstakernes eksponering for risikofaktorer for yrkesrelatert kreft i Europa (WES) gir informasjon om sannsynlig eksponering av arbeidstakere i løpet av siste arbeidsuke for flere kjente kreftrisikofaktorer. Denne rapporten beskriver metodikken som ble brukt for å utvikle WES.

Den forklarer hvordan WES ble tilpasset fra australsk undersøkelse om arbeidstakernes eksponering og trinnene som ble tatt for å oversette spørreskjemaet til språkene i EU-medlemsstater der det ble implementert. Den beskriver videre testing av tilpasset spørreskjema, og påfølgende tilnærminger til prøvetaking, hovedfeltarbeid, kontroll av datakvalitet og datavekting.

Denne rapporten gir flere detaljer og utfyller den allerede publiserte oppsummeringen av WES-metodikken.

Last ned in: en