Kreftrisikofaktorer på arbeidsplassen i Europa — sammendrag av metoden i undersøkelsen av eksponering blant arbeidstakere

Keywords:

EU-OSHAs undersøkelse om eksponering for kreftrisikofaktorer blant arbeidstakere i Europa tilbyr data og innsikt om arbeidstakeres sannsynlige eksponering for 24 kjente kreftrisikofaktorer i løpet av den siste arbeidsuken deres. Undersøkelsen ble gjennomført i Tyskland, Irland, Spania, Frankrike, Ungarn og Finland i 2023.

Denne publikasjonen inneholder en oversikt over hvordan undersøkelsen ble utviklet med utgangspunkt i den australske undersøkelsen av eksponering på arbeidsplassen og verktøyet OccIDEAS, og hvordan den ble tilpasset en europeisk kontekst. Den sammenfatter også hvordan undersøkelsen ble tilpasset formålet, og hvordan den ble gjennomført. 

Last ned in: de | el | en | es | fi | fr | hu | pt |