Opplysningsdokument: Kreftframkallende stoffer på arbeidsplassen

Keywords:

Dette opplysningsdokumentet er utarbeidet i fellesskap av alle partnere i Roadmap on Carcinogens-initiativet og inneholder konsise, praktiske råd for å unngå risikoene fra kreftframkallende stoffer på arbeidsplassen. Det er lagt opp som et kortfattet dokument til hverdagsbruk og starter med å definere kreftframkallende stoffer på arbeidsplassen og beskrive risikoene de utgjør.

Det tar deretter for seg særlige lovkrav som risikovurdering, hierarkiet av forebyggende tiltak som gjelder for kreftframkallende stoffer og grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen. Det inneholder også informasjon om tiltak for vedlikehold og hendelser og for gjenkjenning av særlig utsatte arbeidstakere.

Det er koblinger til nyttige verktøy og veiledning og informasjon om Roadmap on Carcinogens-initiativet – alt man trenger for å håndtere risikoene som kreftframkallende stoffer på arbeidsplassen utgjør.

Last ned in: bg | cs | da | de | el | en | fi | fr | is | lt | mt | nl | no | pt | sk | sl |