Eksponering for biologiske agenser og helsevirkninger i den forbindelse innen avfallshåndtering og rensing av avløpsvann

Keywords:

Dette drøftingsdokumentet presenterer funnene fra forskningen på risikoene biologiske agenser utgjør for arbeidstakere ved avfallshåndtering og rensing av avløpsvann. EU produserer stadig mer avfall, og arbeidstakerne i disse sektorene eksponeres ofte for potensielt skadelige mikroorganismer som bakterier, virus og sopp. Drøftingsdokumentet ser på årsakene til og helsevirkningene av slik eksponering og undersøker hvordan endringer i tilnærmingen til avfallshåndtering påvirker hvilke risikoer arbeidstakerne eksponeres for. Intervjuer med fagfolk og fokusgrupper med arbeidstakere var til hjelp i innsamlingen av informasjon om politiske tiltak som kan bidra til å redusere risikoen, også for særlig utsatte arbeidstakergrupper.

Last ned in: de | el | en | fr | lt | lv | mt |