E-fact 46: Fremme av psykisk helse i helsesektoren

Keywords:

Ifølge Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO, 2005) kan psykososiale problemer føre til sykdom, skader, stigmatisering, isolering og til og med dødsfall. De kan også få betydelige konsekvenser for arbeidsgiveren – for eksempel redusert produktivitet og dårligere trivsel blant de ansatte. Ansatte i helsesektoren er særlig utsatt for slike psykiske helserisikoer (WHO, 2004). Det er derfor viktig og svært nyttig å satse på fremme av psykisk helse i denne sektoren.

Last ned in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |