Tsjekkia: Detoxikon – reduksjon av skadevirkningene hos politiet etter eksponering for mikrodoser av ulovlige narkotiske stoffer

Keywords:
Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjens priser for god praksis 2018–2019
Prisbelønnet organisasjon 

Polititjenestemenn kan bli eksponert for psykoaktive stoffer i arbeidet med narkotikasaker eller bevishåndtering. Eksponering selv for mikrodoser av slike stoffer kan gi store helseskader og redusere arbeidstakernes livskvalitet og arbeidsevne. Prosjektet Detoxikon – et samarbeid mellom VAKOS XT og det tsjekkiske innenriksdepartementet – har kommet fram til bærekraftige og nyskapende tiltak mot dette problemet. En kombinasjon av vanlige dekontamineringstiltak, opplæring og bevisstgjøring, samt målrettet behandling og støtte har ført til målbare forbedringer i HMS-praksisen og arbeidstakernes helse og velferd.

Last ned in: cs | en | is | ro | sk |