Den sirkulære økonomien – sikkerhet og helse: Digitaliseringens rolle i den sirkulære økonomien og implikasjoner for sikkerhet og helse på arbeidsplassen frem til 2040

Keywords:

Et skifte til en sirkulær økonomi (SØ) er nøkkelen til fremtidig bærekraft i EU. For en effektiv overgang til en sirkulær økonomi er digitale teknologier avgjørende. Både digitalisering på arbeidsplassen og overgangen til sirkularitet byr på muligheter og utfordringer for helse, miljø og sikkerhet (HMS), som må inkorporeres i denne overgangen.

Denne policyorienteringen undersøker digitaliseringens roll i en sirkulær økonomi og dens potensielle HMS-effekter under fire SØ-scenarier i 2040. Den fokuserer på problemer som er felles for alle fire scenariene, inkludert det å dele og fremskaffe informasjon, arbeidsfleksibilitet, redusert kompetanse og risiko knyttet til overvåking og måling av arbeidere.

Avslutningsvis diskuterer artikkelen utfordringene knyttet til å administrerer digitale teknologiers rolle i overgangen til en SØ som yter godt HMS-messig.

Last ned in: cs | en | es | fr | hu | pl | sk | sv |

Ytterligere publikasjoner om dette emnet