Den sirkulære økonomien – sikkerhet og helse: Mulige implikasjoner for fremtidige arbeidsplasser i avfallssektoren

Keywords:

En bærekraftig fremtid trenger en sirkulær økonomi (SØ), basert på å redusere avfallsstrømmer og bruke dem som ressurser. Dette har imidlertid implikasjoner for avfallssektoren, og særlig i forhold til helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Ved å bruke fire SØ-scenarier undersøker denne policyorienteringen hva fremtiden kan ha i vente for avfallssektoren i 2040. Den identifiserer HMS-spørsmål som er felles for alle fire scenariene, utfordringer og muligheter knyttet til automatisering av avfallsprosesser, bruk av robotikk og regulering i (rask) endring.

Orienteringen utforsker hvordan problemer kan overvinnes for å muliggjøre overgang til en SØ. Den fremhever også hvordan andre problemer, f.eks. nye materialer i avfallsstrømmen, redusert kompetanse eller overdreven avhengighet av automatiserte prosesser også kan utgjøre en risiko for ansatte i avfallssektoren, og hvordan regulering, standardisering og dokumentasjon er nøkkelen til å redusere HMS-farer.

Last ned in: cs | en | fr | pl | sk | sl | sv |