Foresight

Framsynsstudie om sirkulærøkonomi og dens innvirkninger på arbeidsmiljø og helse

Keywords:

1. fase: Makroscenarier

En overgang til sirkulærøkonomi er grunnleggende for å nå EUs mål om karbonnøytralitet i 2050, samtidig som det skapes bærekraftig vekst og kvalitetsjobber.

EU-OSHAs framsynsprosjekt vurderer hvordan ulike sektorer kan påvirkes av arbeidet med å implementere en sirkulærøkonomi fram til 2040, og hvilke konsekvenser dette kan ha for arbeidsmiljø og helse.

Denne rapporten – fase 1 av prosjektet – tar utgangspunkt i fire fremtidsscenarier for å drøfte både potensielle risikoer og muligheter. Spesielt fokus er lagt på effektene av digitalisering (en sentral muliggjører for et skifte til sirkulærøkonomi) samt konsekvensene for avfallssektoren, som vil ha en kritisk rolle i enhver fremtidig sirkulærøkonomi.

Arbeidet med scenariene vil fortsette i fase 2 av dette prosjektet, som fokuserer på formidling og tilpasning av scenariene via en dialog med interessenter og workshops.

Last ned in: en