Sirkulær økonomi – sikkerhet og helse: prosjektoversikt og de neste trinnene

Keywords:

Ettersom EU implementerer mer miljømessig bærekraftig politikk, inkludert initiativer for å skape en sirkulær økonomi (SØ), forventes det virkninger i forhold til klimaendringer, arbeidsplasser samt helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Denne oversikten over EU-OSHAs fremsynsprosjekt forutser de fremtidige effektene av å implementere en SØ for miljø, arbeidsplasser og HMS. Den beskriver utviklingen og kjernetrekkene til fire distinkte scenarier, som fokuserer på SØ og effektene disse har på arbeidsforhold og potensielle HMS-implikasjoner i 2040.

Orienteringen avsluttes med detaljer om prosjektets neste skritt for å kommunisere resultater til interessenter, slik at fremtidige EU-politiske beslutninger gjør arbeidet tryggere og sunnere.

Last ned in: en | pl | ro |