Artificial intelligence for worker management: risks and opportunities

Kunstig intelligens i personalstyring: risikoer og muligheter

Keywords:

Denne rapporten bygger på hovedfunnene fra forskning på risikoer og muligheter forbundet med arbeidsmiljø og helse relatert til personalstyringssystemer basert på kunstig intelligens (KI).

Risikoene er knyttet til arbeidstakeres tap av jobbkontroll, dehumanisering og diskriminering, samt konsekvenser med hensyn til manglende åpenhet og maktasymmetri. Mulighetene som presenteres omfatter risikoovervåking, personlig tilpasning av arbeidsstasjoner og arbeidsrutiner, samt utforming av sunne og trygge stillinger og arbeidsplasser.

Et sett med anbefalinger for å håndtere risikoer relatert til bruken av KI-baserte personalstyringssystemer på arbeidsplassen er også gitt.

Last nedin: en