Kunstig intelligens i personalstyring: en oversikt

Keywords:

Kunstig intelligens (KI) samler inn opplysninger om ansatte og måten de utfører jobbene sine i sanntid og brukes til å ta automatiserte eller semi-automatiserte ledelsesbeslutninger på arbeidsplassen. Denne ugjenkallelige fremveksten av KI-baserte systemer for personalstyring byr på mange muligheter, men også risikoer og utfordringer for arbeidstakere.

Denne rapporten skisserer egenskapene til disse nye formene for personalstyring, deres konsekvenser for arbeidstakeres helse, sikkerhet og velvære og hvordan disse konsekvensene håndteres på forsknings-, policy- og praksisnivå. Den inkluderer også anbefalinger for politikkutforming, forskning og implementering samt utvikling og bruk av menneskesentrerte, KI-baserte personalstyringssystemer på arbeidsplassen.

Last ned in: en

Ytterligere publikasjoner om dette emnet