Kunstig intelligens i personalstyring: eksisterende og fremtidige forskrifter

Keywords:

KI-baserte personalstyringssystemer kan ha negative konsekvenser for arbeidstakeres helse og sikkerhet.

Denne rapporten drøfter hvordan eksisterende forskrifter og forslag til nye forskrifter om KI, datastyring og arbeidsmiljø og helse (HMS) på nasjonalt og EU-nivå kan redusere de mulige negative effektene av KI-baserte systemer for personalstyring på HMS.

Den kommer også med anbefalinger for å redusere risikoer som er forbundet med design og bruk av KI-baserte systemer for personalstyring. 

Last ned in: en | sl |

Ytterligere publikasjoner om dette emnet