Kunstig intelligens i personalstyring: kartlegging av definisjoner, bruksområder og konsekvenser

Keywords:

KI-verktøy forstyrrer arbeidsplassen. Denne rapporten utforsker denne forstyrrelsen og dens potensielle effekter på arbeidstakere.

Den definerer KI-basert personalstyring og presenterer en oversikt over hvordan denne formen for personalstyring implementeres og av hvem. Videre forklarer rapporten hvilke risikoer og muligheter en utbredt bruk av disse systemene vil ha for arbeidstakeres helse, miljø og sikkerhet.

Denne oversikten presenterer funn fra et EU-OSHA-forskningsprosjekt om KI-basert personalstyring og dens betydning for arbeidsmiljø og helse som er basert på en litteraturgjennomgang, dybdeintervjuer med fagfolk, konsultasjoner med nasjonale kontaktpunkter og en analyse av Den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER-3).

Last ned in: en | lt |

Ytterligere publikasjoner om dette emnet