Framtidige kampanjer

Kampanjen for 2020–2022 vil fokusere på forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser (MSD).

Muskel- og skjelettlidelser er fortsatt en av de mest utbredte arbeidsrelaterte helseutfordringene i Europa.

Risiko knyttet til arbeidsstillinger, eksponering for repetitive bevegelser eller slitsomme eller smertefulle stillinger, bæring eller flytting av tung last – alle disse risikofaktorene, som er svært vanlige i arbeidslivet, kan forårsake muskel- og skjelettlidelser. Med tanke på hvor utbredt arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser er, er det klart at det må gjøres mer for å øke bevisstheten om hvordan de kan forebygges.

Kampanjen gir en omfattende oversikt over årsakene til dette vedvarende problemet. Den har som mål å spre informasjon av høy kvalitet om emnet, oppmuntre til en integrert tilnærming til håndtering av det og tilby praktiske verktøy og løsninger som kan bidra på arbeidsplassnivå.

Lær mer om muskel- og skjelettlidelser ved å besøke nettsiden vår