Kopsavilkums - Trešā Eiropas uzņēmumu aptauja par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER 2019) Pārskata ziņojums “Kā Eiropas darba vietas pārvalda drošību un veselības aizsardzību”

Keywords:

Trešajā Eiropas uzņēmumu aptaujā par jaunajiem un n nākotnes riskiem (ESENER 2019) 33 valstīs tika aptaujāti vairāk nekā 45 000 uzņēmumu. Tās konstatējumi ir salīdzināmi gan uzņēmumu lieluma klasēs, darbības nozarēs un valstīs, gan salīdzinājumā ar iepriekšējo 2014. gada aptauju.

Šis pārskata ziņojums ir vērtīgs instruments attiecīgās Eiropas politikas veidošanai. Tajā analizēti ESENER 2019. gada rezultāti un aplūkota attīstība kopš 2014. gada, lai meklētu izpratni par darba vietu vajadzībām un to, kā tās vislabāk risināt. Tajā pētīts, kā tiek identificēti un pārvaldīti veselības un drošības riski, un, lai to uzlabotu, pētīti iespējamie virzītājspēki un šķēršļi, padziļināti aplūkojot tiesību aktus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta psihosociālajiem riskiem un darbinieku līdzdalībai. Tiek ņemta vērā arī Covid-19 pandēmijas ietekme uz darba aizsardzības pārvaldību.

Lejupielādēt in: cs | de | en | et | hu | lt | mt | sk | sl |