Automating physical tasks using ai-based systems in the workplace: cases and recommendations

Fizisko uzdevumu automatizēšana, izmantojot uz MI bāzētas sistēmas darbavietā: gadījumi un ieteikumi

Keywords:

Tā kā laikā no 2020. līdz 2021. gadam rūpniecisko robotu pārdošanas apjomi pieauga par 31 %, to arvien plašāka izmantošana darba vietās rada jaunas DA iespējas un izaicinājumus. Šajā politikas kopsavilkumā aplūkoti trīs dažāda lieluma Eiropas uzņēmumi, kas dažādā mērā ir ieviesuši progresīvu robotiku darba pienākumu automatizācijai.

Darbinieku iesaistīšana jau procesa sākumā, skaidra informēšana par automatizācijas iemesliem un mērķiem, kā arī apmācības un izglītības iespēju piedāvāšana bija daži no galvenajiem faktoriem, kas palīdzēja uzņēmumiem īstenošanas procesā.

Lejupielādēt in: en