Automating cognitive tasks in the workplace using ai-based systems: cases and recommendations

Kognitīvi veicamo darba pienākumu automatizācija darbavietā, izmantojot uz MI balstītas sistēmas: gadījumi un ieteikumi

Keywords:

Gāzes infrastruktūras uzņēmums Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē bāzēta bezpeļņas organizācija, kas darbojas žurnālistikas un politikas jomā, un Vācijas konglomerāts ir integrējuši uz mākslīgo intelektu balstītas sistēmas, lai automatizētu kognitīvus darba pienākumus darbavietā. Šīs sistēmas palīdz darbiniekiem veikt viņu pamatpienākumus un ļauj viņiem darboties labākos DA apstākļos.

Šajā politikas kopsavilkumā ir analizēta trīs dažāda lieluma uzņēmumu pieredze un sniegti ieteikumi šo tehnoloģiju ieviešanai darbavietā, ņemot vērā darbinieku fizisko un garīgo labsajūtu, kā arī datu konfidencialitāti.

Lejupielādēt in: en | es | hr | mt |

Papildu publikācijas par šo tematu