Implementing advanced robotics and ai-based systems for task automation: drivers, barriers and recommendations

Progresīvas robotikas un uz MI balstītu sistēmu ieviešana uzdevumu automatizācijai: virzītājspēki, šķēršļi un ieteikumi

Keywords:

Novecojuši noteikumi un darbinieku pretestība var būt šķēršļi veiksmīgai kobotu ieviešanai darbavietā darba aizsardzības (DA) ziņā. Tomēr ir pierādīts, ka uzņēmumi, kas darbojas proaktīvi, koncentrējoties uz komunikāciju starp uzņēmumiem, darba ņēmēju iekļaušanu un pieredzi, regulatīvo izpratni un dialogu, atvieglo un uzlabo šo tehnoloģiju integrāciju.

Šajā politikas kopsavilkumā aplūkoti darba aizsardzības šķēršļi un virzītājspēki, par kuriem ziņojuši dažādi uzņēmumi, kas ir ieviesuši modernas robotikas vai uz MI balstītas sistēmas darba pienākumu automatizācijai.

Lejupielādēt in: en