Uz MI balstītu sistēmu pieņemšanas veicināšana darbavietā un organizatoriskās ietekmes samazināšana līdz minimumam

Keywords:

Līdz ar jebkuras jaunas tehnoloģijas ieviešanu darba vietā var rasties jauni darba aizsardzības (DA) riski darba ņēmējiem. Lai gan daži no tiem var būt acīmredzami uzstādīšanas procesā, citi var rasties tikai laika gaitā.

Šajā politikas kopsavilkumā ir aplūkoti noturības inženierijas ieguvumi. Sistēmas kritisko komponentu pastāvīga uzraudzība, uzlabojamo jomu identificēšana, reaģēšana uz traucējumiem un mācīšanās no pieredzes - tie visi ir elastīguma inženierijas pamataspekti. Uzņēmumi tos var piemērot, lai palīdzētu darba ņēmējiem pieņemt un pienācīgi izmantot jaunas robotikas sistēmas vai uz MI balstītas lietojumprogrammas.

Lejupielādēt in: en