Advanced robotics and AI-based systems in the workplace: OSH challenges and opportunities originating from actual implementations

Progresīva robotika un uz MI balstītas sistēmas darbavietā: Darba aizsardzības problēmas un iespējas, kas izriet no faktiskās īstenošanas

Keywords:

Progresīvas robotikas vai uz MI balstītu sistēmu ieviešana darbavietā gan darba devējiem, gan darbiniekiem rada ar darba aizsardzību saistītas problēmas, riskus un iespējas.

Šajā politikas kopsavilkumā ir izklāstīta to uzņēmumu vispārējā pieredze, kuri ir ieviesuši šīs tehnoloģijas, to ietekme uz darbinieku labsajūtu, sociālo mijiedarbību, pie ekrāna pavadīto laiku, darba pienākumu daudzveidību un citiem aspektiem darbavietā. Lai gan konkrētie fiziskie, organizatoriskie un psihosociālie faktori var atšķirties atkarībā no nozares, pierādījumi liecina, ka DA iespējas atsver ar to saistītās problēmas vai riskus.

Lejupielādēt in: bg | de | el | en | et | fi | fr | hu | it | lt | nl | ro | sl |

Papildu publikācijas par šo tematu