Letak kampanje – Siguran i zdrav rad u digitalno doba

Keywords:

Cilj je kampanje razviti svijest o važnosti sigurnosti i zdravlja na radu u digitalno doba te osigurati pristup digitalizaciji na radnom mjestu u čijem je središtu čovjek.

Preuzimanje in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |

Dodatne publikacije o ovoj temi