Συνοπτική παρουσίαση - Ασφάλεια και υγεία στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στην ΕΕ: η οπτική από την πλευρά του χώρου εργασίας

Keywords:

Στην έκθεση παρουσιάζονται τα πορίσματα μιας μελέτης για την κατανόηση και τις εμπειρίες 162 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (ΠΜΜΕ), επιλεγμένων από διαφορετικούς τομείς της οικονομίας εννέα κρατών μελών της ΕΕ, στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). Κάθε περιπτωσιολογική μελέτη περιελάμβανε επίσκεψη στη συμμετέχουσα επιχείρηση και συνεντεύξεις με τον ιδιοκτήτη-διευθύνοντα και έναν εργαζόμενο, καθώς και παρατηρήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησης.

Στις πιο συχνά παρατηρούμενες στάσεις περιλαμβάνονταν εξωτερικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις και τις πρακτικές ΕΑΥ στις ΠΜΜΕ, μεταξύ των οποίων τα εθνικά ρυθμιστικά και κοινωνικοοικονομικά πλαίσια. Η έκθεση εξετάζει τις επιπτώσεις των εν λόγω στάσεων και πλαισίων.

Μεταφόρτωση in: de | el | en | et | fr | hr | is | lt | nl | ro | sk |