Stručný obsah Dohled nad pracovníky na dálku a jejich a monitorování: dopad na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Keywords:

Tento diskusní dokument zkoumá, jaký dopad má (digitální) dohled a monitorování na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) pracovníků na dálku, přičemž se zabývá také rozdíly mezi pracovníky na pracovišti a pracovníky na dálku. Ze zjištění vyplývá, že i když (digitální) dohled a monitorování mohou zvyšovat psychosociální rizika a negativní dopad na zdraví, zavedení příslušných preventivních opatření v oblasti BOZP má pozitivní dopad na snižování těchto rizik a omezování jejich dopadu na zdraví.

Tyto závěry jsou neocenitelné pro rozšíření ochrany zdraví a bezpečnosti na tento nový druh pracovníků, který zahrnuje několik typů práce mimo prostory zaměstnavatelů.

Stáhnout in: en