Hybridní práce: nové příležitosti a výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Keywords:

Po pandemii covidu-19 se do popředí dostal posun směrem k hybridní práci, která je kombinací práce na dálku a práce na pracovišti. Tento diskusní dokument se zabývá fenoménem hybridní práce a jejími dopady na pracovní podmínky a bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). 

Definuje hybridní práci v kontextu paradigmat práce na dálku a zkoumá její klíčové rysy, jakož i její rozšíření mezi evropskými pracovníky. Objasňuje, jak hybridní práce mění zavedené normy a přináší nové příležitosti a výzvy jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance.

Stáhnout in: en