Regulace práce na dálku v Evropě po odeznění pandemie covidu-19: nedávný vývoj

Keywords:

Vzhledem k častějšímu využívání práce na dálku v důsledku pandemie covidu-19 byl proveden další výzkum této formy organizace práce a jejího vlivu na pohodu a zdraví zaměstnanců. Práce na dálku má své výhody, včetně flexibility a samostatnosti, ale i nevýhody.

Tato zpráva agentury EU-OSHA popisuje, jak je práce na dálku v Evropě v současné době regulována, a přináší přehled o regulaci v EU po pandemii covidu-19. Upozorňuje rovněž na trvalé změny v právních předpisech a vývoji kolektivního vyjednávání v několika členských státech EU od začátku krize způsobené pandemií.

Stáhnout in: en