Inteligentní osobní ochranné prostředky: chytrá ochrana pro budoucnost

Keywords:

Tento článek se věnuje novým inteligentním osobním ochranným prostředkům (OOP) pro pracoviště. Inteligentní OOP kombinují tradiční prostředky ochrany s moderními materiály nebo elektronickými součástmi a mohou sbírat data o uživateli, pracovním prostředí nebo jejich samotném používání. Ačkoli jsou tyto nové technologie příslibem větší bezpečnosti a pohodlí pracovníků, k zajištění jejich úspěšného využívání je třeba překonat řadu překážek.

Článek shrnuje výzvy, jimž čelí zainteresované subjekty, jako je potřeba stanovit příslušné normy a vhodný rámec pro testování a certifikaci. Zahrnuje doporučení, která zainteresovaným subjektům pomohou co nejlépe využívat výhod inteligentních OOP, a klade důraz na důležitost spolupráce mezi uživateli těchto prostředků a výrobci působícími v daném oboru.

Stáhnout in: cs | da | el | en | es | et | fr | hu | pt | sk |