Inteligentní digitální systémy sledování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: optimalizace jejich využívání

Keywords:

Vznik technologií, jako jsou umělá inteligence, strojové učení, nositelná zařízení a aplikace využívající data velkého objemu, a jejich rostoucí míra využívání na pracovišti mění přístup ke sledování BOZP. 

Celkový úspěch nových systémů sledování BOZP bude záviset na účinném sdílení dostupných výsledků výzkumů a údajů, na trvalém úsilí o standardizaci v celé EU a na inkluzivních procesech jejich zavádění. Klíčovými prioritami v širších diskusích o zajištění BOZP na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU jsou ochrana soukromí pracovníků a ochrana údajů. 

Stáhnout in: el | en | hu |