Inteligentní digitální systémy sledování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: typy, úlohy a cíle

Keywords:

Pokrok a zvyšující se dostupnost digitálních nástrojů a technologií vedly ke vzniku digitálních systémů sledování BOZP. Tyto systémy mohou lépe zabránit vystavení pracovníků rizikům. Poskytují totiž komplexní a přesné údaje, které nejsou k dispozici prostřednictvím tradičních metod sledování BOZP.

Tento informační dokument zdůrazňuje význam jasné definice digitálních systémů sledování BOZP. Dále pojednává o jejich přínosech a možných výzvách pro zaměstnavatele i zaměstnance, přičemž zdůrazňuje význam účasti pracovníků na jejich přijímání a zavádění.  

Stáhnout in: bg | cs | el | en | es | fr | it | pl | ro |