Inteligentní digitální systémy sledování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: příležitosti a výzvy

Keywords:

Nové digitální technologie ke sledování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mění pracoviště. Inteligentní systémy sledování BOZP mohou identifikovat a měřit údaje systematičtějším a celkově lepším způsobem ve srovnání s tradičními metodami. Kromě toho, že pomáhají snižovat míru vystavení pracovníků rizikům, mohou rovněž minimalizovat škodlivé následky nehod a zlepšit jejich vyšetřování a nahlašování.

Vnitrostátní politiky mohou doplňovat úsilí EU o řádné informování a odbornou přípravu vedoucích a řadových pracovníků o kapacitách nových systémů a pomoci malým a středním podnikům získat přístup k digitálnímu sledování BOZP a přijmout jej s cílem posílit přínosy digitálních systémů sledování BOZP a minimalizovat potenciální nedostatky spojené s jejich používáním.

Stáhnout in: en