Rizikové faktory přispívající k rozvoji nádorových onemocnění jako nemoci z povolání v Evropě – shrnutí metodiky průzkumu expozice pracovníků

Keywords:

Průzkum agentury EU-OSHA týkající se expozice pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění v Evropě (WES) nabízí údaje a poznatky o pravděpodobné expozici pracovníků 24 známým rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění během uplynulého pracovního týdne. Průzkum WES byl proveden v roce 2023 v Německu, Irsku, Španělsku, Francii, Maďarsku a Finsku.

Tato publikace poskytuje přehled o tom, jak byl průzkum WES navržen, a to na základě australské studie expozice při práci a nástroje OccIDEAS, a přizpůsoben podmínkám EU. Shrnuje také, jak byl průzkum uzpůsoben danému účelu a jak byl proveden. 

Stáhnout in: de | el | en | es | fi | fr | hu | pt |