Rizikové faktory přispívající k rozvoji nádorových onemocnění jako nemoci z povolání v Evropě – metodika průzkumu expozice pracovníků

Keywords:

Průzkum expozice evropských pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění (Workers’ Exposure Survey on cancer risk factors in Europe – WES) poskytuje informace o pravděpodobné expozici pracovníků několika známým rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění během posledního pracovního týdne. Tato zpráva popisuje metodiku použitou při vypracování průzkumu.

Vysvětluje, jak byl průzkum expozice pracovníkůupraven na základě australské studie expozice na pracovišti a jak byl dotazník přeložen do jazyků členských států EU, v nichž byl průzkum proveden. Dále podrobně popisuje testování upraveného dotazníku a následné přístupy k výběru vzorku respondentů, hlavní práci v terénu, kontrolu kvality údajů a vážení dat.

Tato zpráva poskytuje více podrobností a doplňuje již zveřejněné shrnutí metodiky průzkumu expozice pracovníků.

Stáhnout in: en