Rizikové faktory přispívající k rozvoji nádorových onemocnění jako nemoci z povolání v Evropě – první závěry průzkumu expozice pracovníků

Keywords:

Průzkum agentury EU-OSHA týkající se expozice pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění v Evropě (WES) poskytuje informace o pravděpodobné expozici pracovníků 24 známým rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění během uplynulého pracovního týdne. Průzkum WES byl proveden v roce 2023 v Německu, Irsku, Španělsku, Francii, Maďarsku a Finsku.

Tato publikace představuje první závěry průzkumu WES a upozorňuje na nejčastější případy expozice na pracovišti mezi posuzovanými rizikovými faktory přispívajícími k rozvoji nádorových onemocnění, na okolnosti expozice a na souvislost mezi expozicí a určitými pracovními podmínkami. Z výsledků plyne zvýšené riziko pro pracovníky na nejmenších nebo malých pracovištích ve srovnání se středními nebo velkými pracovišti a pro pracovníky, kteří pracují více než 50 hodin týdně.

Stáhnout in: de | el | en | es | fi | fr | hu | pt |