Umělá inteligence a řízení pracovníků: přehled

Keywords:

Údaje o zaměstnancích a o způsobu, jakým vykonávají svou práci, jsou shromažďovány v reálném čase umělou inteligencí (UI) a využívány k přijímání automatizovaných nebo poloautomatizovaných rozhodnutí v oblasti řízení na pracovišti. Nezvratný vzestup těchto systémů řízení pracovníků založených na umělé inteligenci představuje pro pracovníky příležitosti, ale také rizika a výzvy.

Tato zpráva nastiňuje charakteristiky těchto nových forem řízení pracovníků, důsledky jejich zavádění na pracovištích pro zdraví, bezpečnost a pohodu pracovníků a to, jakým způsobem jsou řešeny na úrovni výzkumu, politiky a praxe. Obsahuje rovněž doporučení pro oblast politiky, výzkumu a zavádění, pokud jde o vývoj a používání systémů řízení pracovníků založených na umělé inteligenci zaměřených na člověka na pracovišti.

Stáhnout in: en