Umělá inteligence a řízení pracovníků: zmapování definic, použití a důsledků

Keywords:

Nástroje umělé inteligence narušují pracoviště. Tento informační dokument zkoumá tato narušení a jejich možné dopady na pracovníky.

Definuje řízení pracovníků založené na umělé inteligenci, nabízí přehled o tom, jak a kým je zaváděno, a objasňuje rizika a příležitosti, pokud jde o bezpečnost a zdraví pracovníků při používání takovýchto systémů.

Tento stručný přehled předkládá zjištění z výzkumu agentury EU-OSHA zaměřeného na řízení pracovníků založené na umělé inteligenci a jeho důsledky pro BOZP, který vychází z přehledu literatury, hloubkových rozhovorů s odborníky, konzultací s národními kontaktními místy a analýzy údajů z Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-3).

Stáhnout in: en