Umělá inteligence a řízení pracovníků: stávající a budoucí právní předpisy

Keywords:

Systémy řízení pracovníků založené na umělé inteligenci mohou negativně ovlivnit zdraví, bezpečnost a pohodu pracovníků.

Tento informační dokument pojednává o tom, jak mohou stávající a nově navrhované právní předpisy o umělé inteligenci, správě údajů a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni zmírnit možné negativní dopady systémů řízení pracovníků založených na umělé inteligenci na BOZP.

Formuluje také doporučení ke snížení rizik, která jsou spojena s návrhem a používáním systémů řízení pracovníků založených na umělé inteligenci. 

Stáhnout in: en | sl |