An artificial intelligence-based system for visual recognition of hazardous particles in an air sample (ID8)

Systém založený na umělé inteligenci pro vizuální rozpoznávání nebezpečných částic ve vzorku vzduchu (ID8)

Keywords:

Využívání technologií umělé inteligence ve vědeckém výzkumu přesahuje rámec jejich praktických přínosů.

Německý výzkumný ústav používá mikroskop založený na umělé inteligenci, který je schopen analyzovat elektronový obraz a detekovat vlákna a klasifikovat je podle velikosti.

Kromě nahrazení manuálních a opakujících se úkolů, snížení rizika kontaminace vzorku a úspory času tato změna také vedla ke zlepšení sociální dynamiky v rámci výzkumné skupiny.

Vzhledem k negativním a často polarizujícím dopadům přidělování podřadných úkolů se interakce a diskuse mezi spolupracovníky nyní zaměřují na relevantnější, intelektuální a produktivnější témata.

Stáhnout in: en