Artificial intelligence-based system for product inspection in manufacturing

Systém založený na umělé inteligenci pro kontrolu výrobků ve výrobním podniku (ID3)

Keywords:

Zavádění robotických systémů a systémů založených na umělé inteligenci do výroby může mít dopad na všechny stupně v hierarchii pracoviště.

Jak je uvedeno v této případové studii, zavedení systémů počítačového vidění při kontrole výrobků v německém konglomerátu se ukázalo jako vysoce nákladově efektivní a přesné a zbavilo pracovníky zbytečné pracovní zátěže.

Změnila se i běžná praxe na úrovni řízení: přechod od manuálního k automatizovanému pracovišti přinesl nové výzvy a příležitosti pro plánování a řízení, které dříve nebyly k dispozici.

Stáhnout in: en