Advanced robotic systems for inspection and maintenance of gas and oil infrastructure

Pokročilé robotické systémy pro kontrolu a údržbu plynové a ropné infrastruktury (ID10)

Keywords:

S cílem upřednostnit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) svých pracovníků zavedla státem vlastněná a provozovaná norská společnost pro plynárenskou infrastrukturu robotické technologie.

Dříve byly inspekce a údržba plynárenské a ropné infrastruktury prováděny ručně, což pracovníky vystavovalo rizikům spojeným s prací uvnitř tlakové nádoby.

Společnost nyní využívá dva robotické systémy. Pracovníci si zachovali plnou kontrolu nad oběma robotickými systémy a příslušné úkony teď řídí zvnějšku, takže si také osvojili nové dovednosti. Požadavky spojené s těmito novými postupy byly zaneseny do aktualizovaného kontrolního seznamu pro BOZP.

Stáhnout in: en