Evropské průzkumy veřejného mínění o BOZP

European opinion polls on safety and health at work

Image by tookapic from Pixabay

V našich průzkumech se zaměřujeme hlavně na názory pracovníků. Dokážeme získat věrohodné celoevropské údaje o veřejném mínění o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP).

Účast na průzkumu veřejného mínění přiměje lidi zamyslet se, čímž pomáhá zvyšovat povědomí o otázkách BOZP. Výsledky zdůrazňují význam dobré úrovně BOZP a to, jakou roli hraje BOZP ve veřejném zdraví a úspěchu firem. Prostřednictvím průzkumů veřejného mínění v celé Evropě jsou posuzovány názory široké škály respondentů na BOZP. Výsledky nám pomáhají pochopit rozdíly mezi názory lidí různého věku, pohlaví či úrovně vzdělání, z různých odvětví, z různě velkých společností atd.

Průzkumy veřejného mínění mohou být užitečné také z hlediska zjištění nových a vznikajících rizik, která je třeba zkoumat. V ideálním případě budoucí průzkumy pomohou zkoumat klíčová témata a podpořit budoucí kampaně Zdravé pracoviště.

Cíle

Průzkumy veřejného mínění se provádějí za účelem:

  • podpory ročních plánů řízení agentury EU-OSHA,
  • získání cenných informací o názorech pracovníků,
  • zvyšování povědomí o BOZP v celé Evropě a o souvislosti mezi BOZP a zdravím,
  • podpory debaty o BOZP,
  • poskytování užitečných vnitrostátních údajů pro kontaktní místa a posilování spolupráce,
  • zvyšování prestiže BOZP ve sdělovacích prostředcích.

Výsledky našich průzkumů veřejného mínění mohou podněcovat debaty a diskuse na pracovišti i poskytovat informace tvůrcům politik na úrovni členských států a EU.

Předchozí průzkumy

Do dnešního dne bylo na podporu cílů Evropské unie v oblasti BOZP již provedeno několik průzkumů veřejného mínění, včetně:

  • zvyšování povědomí a informovanosti pracovníků o BOZP,
  • poskytování informací o tom, jak se přizpůsobit stárnoucí populaci pracovníků,
  • propagace prevence rizik na pracovišti i mimo ně,
  • větší uznávání stresu při práci jako organizačního problému.

Prohlédněte si výsledky našich dřívějších průzkumů:

Další spolehlivé evropské zdroje

Chcete-li získat ještě ucelenější obrázek o veřejném mínění o BOZP, podívejte se na další zdroje informací: